ایجاد بافت اسلیمی در سقف نمازخانه مدرسه معلم

محصول جدید

زیبایی در طراحی

سرعت اجرا بالا

قیمت مناسب با توجه به نوع کاربری

مناسب برای مسجد -نمازخانه

متراژ کار: 20 متر مربع

جزییات بیشتر

امروز اغلب فضاها به علت فرسایش زیاد محیط دیگر دلنشینی اولیه را ندارند. یکی از بهترین راهکارهای بسیار مناسب برای چنین فضاهایی استفاده از پنلهای اسلیمی و تایل های اماده میباشد. که هم تنوع زیاد و هم سرعت اجرای بالا و قیمت مناسب را یکجا برای شما فراهم میکند.

نوشتن یک نقد

ایجاد بافت اسلیمی در سقف نمازخانه مدرسه معلم

ایجاد بافت اسلیمی در سقف نمازخانه مدرسه معلم

زیبایی در طراحی

سرعت اجرا بالا

قیمت مناسب با توجه به نوع کاربری

مناسب برای مسجد -نمازخانه

متراژ کار: 20 متر مربع

4 محصول مرتبط در همین شاخه: