اجرای سقف یوبوت

حذف سرستون ها و تیرهای آویزدار

امکان قالب بندی با روشهای متعارف

سهولت جابجائی و نصب آسان در محل مورد نظر

قابلیت تحمل بارهای حین اجرا 150 کیلوگرم در هر مربع به ابعاد 8 سانتی متر  و امکان تردد آسان کارگران

امکان اجرای نیمه پیش ساخته در صورت وجود امکانات کارگاهی

سرعت بالا در اجرا به ویژ ه حالت نیمه پیش ساخته در مفایسه با سایر سیستمها

جزییات بیشتر

یوبوت

سیستم سازه ای اسکلت بتنی (یا فلزی) با سقف UBOOT با توجه به جزئیات اجرائی و نحوه توزیع و انتقال بار به المان های باربر سازه با الزام رعایت محدودیت های آئین نامه های بارگذاری و طراحی در زمره دال های  تخت بتنی قرار می گیرند. لذا مقتضی است الزامات آئین نامه ای مربوطه بصورت دقیق رعایت گردیده و کنترل ضوابط مربوط به این سیستم دیافراگم و سایر المان های سازه ای در جهت حصول عملکرد صحیح سازه صورت پذیرد.
لذا در ادامه مطلب توضیحات کامل در خصوص مدل سازی، بندهای آیین نامه ای و نکات کنترلی جهت طراحی سازه با سیستم سقف UBoot ارائه می گردد.استفاد از قطعات یوبوت امکان هم تراز شدن ستونهای قارچی شکل با ضخامت دال و یا سف را فراهم می سازد.

سقف یوبوت

از ویژگی های یوبوت احاطه شدن آن در داخل بتن با شبکه های میلگرد سقف است که باعث بوجود آمدن نیروهای دو طرفه عمود بر هم می گردد و کاهش به سزای مصرف میلگرد را در پی دارد.
در ساختمانهای بلند مرتبه و یا دارای سقف با ارتفاع بلند جهت جلوگیری از تغییر شکل و بوجود آمدن خیز لازم است دیافراگم سقف به صورت سخت عمل کند. در نتیجه نیاز به دال بتنی به دلیل سختی بالا هموار مورد توجه مهندسین محاسب بود است. تا چندی پیش بدلیل نیاز به کنترل خیز و ترک های بوجود آمد در دالهای بتنی استفاد از این نوع سقف محدود به دهانه های کوچک بود، در صورت اجرای در دهانه های بزرگ وجود تیر با آویزهای بلند و هزینه های اجرا مشکل محاسبین و کارفرمایان را دو چندان می نمود. از سوی دیگر استفاد از دال های مجوف نیز به دلیل دشواری و هزینه بالای اجرای قالب بندی، کارآئی ضعی از نظر عایق بندی صوتی، نیاز به سف کاذب و نیز برخی ملاحظات فنی از جمله کنترل برش پانچ، از استفبال چندانی به ویژ در ساختمانهای متعارف برخوردار نگردید است.

اجرای سقف یوبوت

در دهه نود میلادی شرکتهای انگلیسی با اصلاح دال مجوف و استفاد از قالبهای ماندگار از نوع توپی شکل و تغییر مقطع هندسی سقف از T شکل به ضمن اصلاح بسیاری از مشکلات فنی و قالب بندی دالهای مجوف را نیز تسهیل و بدین ترتیب گام بزرگی در جهت توسعه این دال ها برداشتند لکن دال های حاصل همچنان از نظر ایمنی در برابر آتش و صرفه اقتصادی از کارآئی لازم برخوردار نبودند. در سال 2002 شرکت دالی فرم (Daliform) ایتالیا با هدف رفع معضلات فوق و بهینه سازی مجدد دال های مجوف محصول یوبوت را ارائه نمود که در زمانی اندک با استفبال گسترد جامعه مهندسی در اروپا، آفریفا و آسیا مواجه گردید، علاو بر رفع معضلات آتش سوزی و نیز صرفه اقتصادی از دیگر مزایای دال اجرای شد با یوبوت امکان انطباق آسان دال مجوف حاصل از آن با آیین نامه های مختلف طراحی در دنیاست که استفاد از آن را در مناطق اقلیمی مختلف هموار ساخته است.

مجری سقف یوبوت

آئین نامه بارگذاری  و طراحی


آئین نامه بارگذاری:
آئین نامه بارگذاری مورد استفاده در طراحی سازه های با سیستم سقف UBoot همانند سیستم های سازه مرسوم دیگر در کشور، مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه 2800 با رعایت الزامات مربوط به سیستم دال تخت خواهد بود. این الزامات بصورت کامل در بند «6-7-3 ضوابط طراحی سازه ها برای زلزله»و مبحث ششم در قسمت (ت) تبیین شده است. با توجه به بند مذکور ضریب رفتار مناسب برای این سیستم R=5 خواهد بود. موارد کنترلی دیگر مانند کنترل Drift و غیره همانند سیستم های سازه ای معمول انجام می پذیرد.


آئین نامه های طراحی:
مقررات ملی ساختمان مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان های بتنی)

مقررات ملی ساختمان مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

استاندارد 2800

آئین نامه آبا

آئین نامه بتن آمریکا ACI318-05

در خصوص طراحی و کنترل سقف های UBoot رعایت الزامات و محدودیت های فصل 14 مبحث نهم و یا الزامات مریوط به تغییر شکل و ترک خوردگی  آئین نامه های خارجی الزامی می باشد. همچنین ضوابط فصل 15 مبحث نهم در خصوص ابعاد کتیبه ها و نحوه انتقال بار از المانهای قائم به دیافراکم و بلعکس باید مدنظر قرار گیرد.
 

نرم افزارهای مناسب برای مدل سازی و طراحی:

مدل سازی سازه اصلی:
بطور کلی در خصوص مدل سازی سازه های بتنی یا فلزی با سیستم دیافراگم سقفی یوبوت کلیه نرم افزارهای مدل سازی سازه که در سیستم های سازه ای دیگر بکار می روند قابل استفاده خواهند بود ولی بطور معمول جهت مدل سازی و بارگذاری سازه اصلی از نرم افزار Etabs یا Sap در مدل های منظم و معمول و در خصوص سازه های پیچیده و با اشکال نامنظم از نرم افزار Staad.pro استفاده می گردد.

سقیمت اجرای سقف یوبوت

در خصوص طراحی جزئیات سقف Uboot نیز با توجه به نرم افزار مورد استفاده در مدل اصلی روش طراحی متفاوت خواهد بود . در صورتیکه از نرم افزارهای Sap یا Etabs برای مدل اولیه استفاده شده باشد می توان طراحی دیافراگم سقف را بصورت دستی و با استفاده از کانتور نیروی نرم افزار و یا با استفاده از نرم افزار Safe  و با گرفتن خروجی مناسب از نرم افزار اصلی طراحی کرد. ولی در صورت استفاده از نرم افزار Staad می توان مستقیما از نتایج ماژول طراحی دال نرم افزار استفاده کرد و یا از نرم افرارهای جانبی مرتبط مانند Ram Concept یا  Adapt که جزئیات دقیق تری در خصوص طراحی دال ارائه می دهند استفاده کرد.

طراحی سقف یوبوت

استفاد از قالبهای یوبوت با پیشنهاد و طراحی مهندسین محاسب در نقاطی از سف که بتن نفش ساز ای ندارد موجب سبکی سقف و کمتر شدن هزینه تامین بتن میگردد ضمن آنکه دو لایه شبکه میلگرد پایین و بالا نقشی سازه ای از خود بروز داد، به دلیل شکل هندسی ایجاد شد در فواصل منظم و نزدیک به هم باعث عملکرد عالی در کنترل خیز و ممان اینرسی بالا جهت مفاومت در برابر تغییرات و بارهای وارد میگردد. سایز بندی متفاوت یوبوت، دستیابی به سختی مطلوب را با وزن کمتر امکان پذیر می نماید و از سوی دیگر سختی بالای سقف اجرا شد با یوبوت امکان حذف تیرهای آویزدار و نیز اجرای بازشوهای بدون سرون را فراهم و دست مهندسین معمار و محاسب را در اجرای نفشه های معماری باز می گذارد تا مطابق درخواست کارفرما و نیاز پروژه با آزادی بسیار زیاد عمل نمایند

 

 

 

نوشتن یک نقد

اجرای سقف یوبوت

اجرای سقف یوبوت

حذف سرستون ها و تیرهای آویزدار

امکان قالب بندی با روشهای متعارف

سهولت جابجائی و نصب آسان در محل مورد نظر

قابلیت تحمل بارهای حین اجرا 150 کیلوگرم در هر مربع به ابعاد 8 سانتی متر  و امکان تردد آسان کارگران

امکان اجرای نیمه پیش ساخته در صورت وجود امکانات کارگاهی

سرعت بالا در اجرا به ویژ ه حالت نیمه پیش ساخته در مفایسه با سایر سیستمها

1 محصول مرتبط در همین شاخه: