ماسه شوی نمایش بزرگتر

ماسه شوی

محصول جدید

  • استفاده از ماسه شوی های مارپیچی پیشنهاد گروه تولیدی و صنعتی فک ایران می باشد.

  • این محصول را با اطمینان می شود در تولید مصنوعات بتنی - آسفالت و ملاط ها استفاده کرد.

جزییات بیشتر

ماسه شوی

استفاده از شن و ماسه تمیز یعنی فاقد خاک و ریزدانه های سست در ساخت بتن - ملاط - آسفالت - دارای اهمیت ویژه ای است.

به دلیل این که اگر شن و ماسه عاری از مواد فوق نباشند مواد ساخته شده از آن نیز از استحکام برخوردار نخواهند بود.

استفاده از ماسه شوی های مارپیچی پیشنهاد گروه تولیدی و صنعتی فک ایران می باشد.

این ماسه شوی های مارپیچی به دلیل اینکه شن و ماسه تولید شده به همراه ناخالصی ها را درون مخزن آب خود غوطه ور کرده و بر اثر تماس مستقیم در حال گردش مارپیچ خود و تلاطمی که در آب ایجاد می شود ریز دانه ها خاک و کلوخ های سست را از شن جدا کرده و محصول عاری از ناخالصی را تولید می کند .

این محصول را با اطمینان می شود در تولید مصنوعات بتنی - آسفالت و ملاط ها استفاده کرد.

ماسه شوی

نوشتن یک نقد

ماسه شوی

ماسه شوی

  • استفاده از ماسه شوی های مارپیچی پیشنهاد گروه تولیدی و صنعتی فک ایران می باشد.

  • این محصول را با اطمینان می شود در تولید مصنوعات بتنی - آسفالت و ملاط ها استفاده کرد.

8 محصول مرتبط در همین شاخه: