متر های نواری BM40 نمایش بزرگتر

متر های نواری BM40

  • در اندازه های مختلف از 3 متر تا 10 متر

  • دارای قاب های پلاستیکی غیرقابل شکست

  • دارای پوشش ضد لغزش و آنتی شوک

  • نوار پهن با پوشش پلی است

جزییات بیشتر

متر های نواری BM40

مترهای نواری

مترهای نواری

مترهای نواری

متر نواری

مترهای نواری

نوشتن یک نقد

متر های نواری BM40

متر های نواری BM40

  • در اندازه های مختلف از 3 متر تا 10 متر

  • دارای قاب های پلاستیکی غیرقابل شکست

  • دارای پوشش ضد لغزش و آنتی شوک

  • نوار پهن با پوشش پلی است