محاسبه حجم ترافیک با نرم افزار نمایش بزرگتر

محاسبه حجم ترافیک با نرم افزار شبیه ساز

شبیه‌سازی سیستم‌های ترافیکی: 

  • محاسبه حجم ترافیک

  • تخصیص استاتک و دینامیک ترافیک 

جزییات بیشتر

 یك شبیه ساز ترافیكی خرد است كه قابلیت شبیه سازی شبكه‌های ترافیكی مختلف (شهری، بین شهری، راههای حلقوی و غیره) را دارد. این شبیه ساز قادر است پیامدهای اجرای گزینه‌های مدیریتی ترافیك را در اختیار تحلیل گر قرار دهد. به عنوان مثال این شبیه ساز می‌تواند میزان مصرف سوخت و آلودگی هوا را محاسبه كند و نتایج اجرای برخی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند را ارائه دهد.

این شبیه ساز رفتار هر وسیله نقلیه در شبكه را به طور پیوسته در طول دوره شبیه سازی و بر اساس مدلهای ترافیكی موجود در خود مدل می‌كند. در این شبیه ساز می‌توان تقاضا را به صورت حجم ترافیك و یا ماتریس مبدا – مقصد وارد نمود. در هنگام استفاده از ماتریس مبدا – مقصد، تخصیص ترافیك به صورت استاتیك یا دینامیك قابل انجام است.

شرکت مشاور مهندسی و مطالعات حمل و نقل کارا ارائه دهنده کلیه خدمات مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای حمل و نقل در سطح کشور

نوشتن یک نقد

محاسبه حجم ترافیک با نرم افزار شبیه ساز

محاسبه حجم ترافیک با نرم افزار شبیه ساز

شبیه‌سازی سیستم‌های ترافیکی: 

  • محاسبه حجم ترافیک

  • تخصیص استاتک و دینامیک ترافیک 

6 محصول مرتبط در همین شاخه: