تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت نمایش بزرگتر

تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • كارشناس رسمي دادگستري

 • كارشناس رسمي قوه قضاییه

 • کارشناس رسمی قوه قضاییه

جزییات بیشتر

تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت توسط کارشناس رسمی دادگستری

 • جهت انجام معاملات و واگذاری به دولت، شهرداریها و غیره
 • تعیین سهم مالک در نقل و انتقال سرقفلی
 • محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مالک و مستاجر قبل از سال 1376

نوشتن یک نقد

تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • كارشناس رسمي دادگستري

 • كارشناس رسمي قوه قضاییه

 • کارشناس رسمی قوه قضاییه

19 محصول مرتبط در همین شاخه: