سقف کشسان

کارا را در اینستاگرام دنبال کنید
سقف کشسان

پایه و اساس سقف های کشسان بر اساس انبساط و انقباض صورت میگیرد. سقفهای کشسان در هوا معلق و از کنارها به وسیله ریلهای آلومینیومی مهار میگردند.

و در وسط این سقفها هیچ گونه اتصالاتی وجود ندارد. این سقفها به عنوان سبک ترین سقف جهان شناخته شده اند.

پایه و اساس سقف های کشسان بر اساس انبساط و انقباض صورت میگیرد. سقفهای کشسان در هوا معلق و از کنارها به وسیله ریلهای آلومینیومی مهار میگردند.

و در وسط این سقفها هیچ گونه اتصالاتی وجود ندارد. این سقفها به عنوان سبک ترین سقف جهان شناخته شده اند.

بیشتر

سقف کشسان 26 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 26 آیتم