آزمایشگاه

ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد تایید شهرداری:

آزمایش بتن

تست بتن

کرگیری بتن

بازرسی فنی جوش

آزمایش جوش

آزمایش غیر مخرب

تست جوش

تست کشش آرماتور

آزمایشگاه 3 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
  • انجام کلیۀ آزمایشات پایه ای و تخصصی مکانیک خاک مربوط به پروژه های ساختمانی و عملیات راه سازی انجام كليه آزمايشات مکانیک خاك آزمايشات مشخصات دانه بندی

  • قبل از جوشکاری بازرسی حین کار بازرسی پس از اتمام کار انجام تست های غیر مخرب

  • میزان  مقاومت سنجی فشاری نمونه مکعبی و استوانه ای (اعزام کارشناس و لوازم و انجام آزمایش روانی بتن اسلامپ) تعیین مقاومتهای ۷ – ۲۸ – ۴۲ و ۹۰ روزه  نمونه‌های بتن

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم