گندزدایی و ضد عفونی آب

کارا را در اینستاگرام دنبال کنید
گندزدایی و ضد عفونی آب

مشاوره، طراحی و اجرای کلیه سیستم های گندزدایی و ضد عفونی آب

فيلتر غشائي اسمز معکوس

تصفیه آب داروسازی

پیمانکار تصفیه خانه صنعتی

اجرای تصفیه خانه صنعتی

گندزدایی و ضد عفونی آب هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.