یوبوت

کارا را در اینستاگرام دنبال کنید
یوبوت

یوبوت

یوبوت یک محصول وجود دارد.

  • حذف سرستون ها و تیرهای آویزدار امکان قالب بندی با روشهای متعارف سهولت جابجائی و نصب آسان در محل مورد نظر قابلیت تحمل بارهای حین اجرا 150 کیلوگرم در هر مربع به ابعاد 8 سانتی متر  و امکان تردد آسان کارگران امکان اجرای نیمه پیش ساخته در صورت وجود امکانات کارگاهی سرعت بالا در اجرا به ویژ ه حالت نیمه پیش ساخته در مفایسه با سایر سیستمها

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم