مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
  • میزان  مقاومت سنجی فشاری نمونه مکعبی و استوانه ای (اعزام کارشناس و لوازم و انجام آزمایش روانی بتن اسلامپ) تعیین مقاومتهای ۷ – ۲۸ – ۴۲ و ۹۰ روزه  نمونه‌های بتن

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم