اختلاط عمقی  یک محصول وجود دارد.

انجام کلیه امور اختلاط عمقی : 

اجرای اختلاط عمقی ، مجری اختلاط عمقی ، پیمانکار اجرای اختلاط عمقی

ترتیب
  • موارد استفاده: تقويت پي انواع سازه کاهش پتانسیل روانگرایی تقویت فونداسیون اجرا شده تقویت پی در راهسازی پايدار سازي تونل فونداسیون مخازن نفتی دیوار آب بند اجراي ديواره هاي قائم حفاظت شيب خاكبرداري...