جت گروتینگ  یک محصول وجود دارد.

انجام کلیه امور جت گروتینگ :

اجرای جت گروتینگ ، پیمانکار اجرای جت گروتینگ ، مجری جت گروتینگ

ترتیب
  • موارد مورد استفاده: دیوار آب‌بند سد و خاکبرداری دیواره شفت و خاکبرداری به عنوان سازه نگهبان به عنوان پی سازه در خاک‌های سست بهسازی و افزایش ظرفیت باربری پی‌های سازه‌های موجود استفاده به جای شمع...