راهبند زنجیری

کارا را در اینستاگرام دنبال کنید
راهبند زنجیری

راهبند زنجيري در اماکني استفاده ميشودکه فضايي براي بالا رفتن تيرک وجود ندارد و يا مي خواهيم کل فضاي ورودي را به طور کامل مسدود نمائيم و مناسب براي فضاي ورودي بيش از 6 متر مورد استفاده قرار مي گيرد.

راهبند زنجيري در اماکني استفاده ميشودکه فضايي براي بالا رفتن تيرک وجود ندارد و يا مي خواهيم کل فضاي ورودي را به طور کامل مسدود نمائيم و مناسب براي فضاي ورودي بيش از 6 متر مورد استفاده قرار مي گيرد.

بیشتر

راهبند زنجیری هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.