نگه دارنده جای پارک

کارا را در اینستاگرام دنبال کنید
نگه دارنده جای پارک

برای نگه داشتن جای پارک ماشین استفاده می شود. نسبت به راهبندهای دیگر کارایی متفاوتی دارد و از لحاظ قیمت مقرون به صرفه می باشد.

نگهدارنده جای پارک CAME مدل Unipark

برای نگه داشتن جای پارک ماشین استفاده می شود. نسبت به راهبندهای دیگر کارایی متفاوتی دارد و از لحاظ قیمت مقرون به صرفه می باشد.

نگهدارنده جای پارک CAME مدل Unipark

بیشتر

نگه دارنده جای پارک هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.