پایه کف کاذب

کارا را در اینستاگرام دنبال کنید
پایه کف کاذب

پدستال

تولید کننده انواع پایه کف کاذب 

پایه های قابل تنظیم در ارتفاع و خود تراز شونده برای کف های کاذب در فضاهای خارجی

پدستال

تولید کننده انواع پایه کف کاذب 

پایه های قابل تنظیم در ارتفاع و خود تراز شونده برای کف های کاذب در فضاهای خارجی

بیشتر

پایه کف کاذب هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.