آلاچیق

کارا را در اینستاگرام دنبال کنید
آلاچیق
آلاچیق فضایی است نیمه بازکه عموما عملکردی استراحتی ، تفریحی در فضای باز دارد.
از آنجایی که در فضاهای لنداسکیپ و محوطه نیازمند فضایی برای استراحت ، گفتگو و سکون داریم عموما از یک سقف استفاده میکنیم تا در عین حفظ دید به محوطه ، سایه ای ایجاد شود و فضایی برای سکون.
آلاچیق فضایی است نیمه بازکه عموما عملکردی استراحتی ، تفریحی در فضای باز دارد.
از آنجایی که در فضاهای لنداسکیپ و محوطه نیازمند فضایی برای استراحت ، گفتگو و سکون داریم عموما از یک سقف استفاده میکنیم تا در عین حفظ دید به محوطه ، سایه ای ایجاد شود و فضایی برای سکون.
بیشتر

آلاچیق 8 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 8 از 8 آیتم