بهسازی خاک  3 محصول وجود دارد

انجام کلیه امور: 

میکروپایل، بهسازی خاک، تزریق سیمان، پیمانکار اجرای اختلاط عمقی، مجری جت گروتینگ، ستون شنی ارتعاشی، میخ کوبی در خاک

ترتیب