تخریب  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

انجام کلیه امور تخریب ساختمان ، پیمانکارخاکبرداری ، تخریب و نوسازی