سیستم مدیریت پارکینگ

محصول جدید

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

کنترلر از طریق: RS485 / LAN / wireless

کنترلر نمایشگرها در کمترین زمان ممکن

قابلیت در نظر گرفتن فضاهای رزرو شده و ممانعت از پارک کردن خودرو 

نمایش Real-Time

نمایش تعداد خودرو های وارد شونده و خارج شونده در لحظه

نمایش آمار به صورت روزانه و ماهانه و  بازه های زمانی خواسته شده

محاسبه ی مدت زمان پارک هر ماشین

جزییات بیشتر

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

در این سیستم در هر فضای پارک روی سقف یک سنسور التراسونیک نصب می شود و اطلاعات سنسورها در تجهیزی به نام Node Controller ذخیره می شود و این کنترلر ها دیتاهای ورودی را با توجه به قوانین خاصی تغییر داده و دیتاهای جدید را به کنترلر مرکزی ارسال می کند. کنترلر مرکزی دیتاها را پردازش کرده و فرمانهای مناسب را به نمایشگرها ارسال می کند. این نمایشگرها ماشین های ورودی را به سمت فضاهای خالی هدایت می کنند. در این سیستم تمامی دیتاها در یک کامپیوتر به عنوان سرور ذخیره خواهد شد و نرم افزار کنترلی مناسبی در اتاق کنترل نصب خواهد شد که اطلاعات را از سرور استخراج می کند و نمایش می دهد. در شکل زیر سیستم کنترل و هدایت پارکینگParking Guidance System، را مشاهده می کنید.

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

قابلیت های سیستم هوشمند کنترل و هدایت پارکینگ

کنترلر های هر زون از 3 طریق می توانند با کنترلر مرکزی در ارتباط باشند:

 • از طریق RS485

 • از طریق LAN

 • از طریق wireless

  کنترلر نمایشگرها در کمترین زمان ممکن و در نتیجه هدایت خودرو های ورودی به فضای خالی موجود در حداقل زمان

  قابلیت در نظر گرفتن فضاهای رزرو شده و ممانعت از پارک کردن خودرو در آن فضاها

  نمایش Real-Time تعداد فضاهای خالی و فضاهای پر در هر زون موجود در پارکینگ

  قابلیت نمایش تعداد خودرو های وارد شونده و خارج شونده در هر لحظه

  قابلیت نمایش آمار به صورت روزانه و ماهانه و همچنین به صورت بازه های زمانی خواسته شده

  قابلیت محاسبه ی مدت زمان پارک هر ماشین و نمایش آن در اتاق کنترل

 

بقیه ی موارد کنترلی و عملکرد سیستم می تواند برطبق خواسته ی مشتری تغییر کند. نمایشگرها مورد استفاده، بهترین نوع نمایشگرها از نظر ابعاد و شدت روشنایی در نمونه های مشابه است. در زیر تجهیزات مورد استفاده در راه اندازی سیستم کنترل و هدایت پارکینگ را مشاهده می کنید.

سنسورهای التراسونیک: جهت تشخیص پر یا خالی بودن یک فضا در پارکینگ

نمایشگرهای فضاهای خالی: این نمایشگر ها پر و یا خالی بودن و یا حتی رزرو بودن یک فضا را نشان می دهد و مستقیماً با سنسور آلتراسونیک در ارتباط هستد

شرکت Keytop سنسوری را عرضه می کند که در هر فضا نصب می شود و همانند سنسور التراسونیک پر و یا خالی بودن فضا را تشخیص می دهد و همچنین دارای LED جهت نمایش وضعیت آن فضا است و به Forward Mounting sensor  معروف است. استفاده از این نوع سنسور درمقایسه با محصولات سایر برندها، دارای نصب تجهیزات شامل لوله گذاری، کابل کشی را کاهش می دهد که می تواند موجب کاهش هزینه راه اندازی گردد.

کنترلرهای Node Controller : جهت جمع آوری دیتاهای هر سنسور آلتراسونیک و پردازش آنها

کنترلر مرکزی: جهت جمع آوری دیتاهای هر کنترلر Node و پردازش آنها و صدور فرمان به هر نمایشگر و همچنین ذخیره اطلاعات در سرور

نمایشگرها: جهت نمایش فضاهای خالی در زونها مختلف پارکینگ

نرم افزار کنترلی و مانیتورینگ: این نرم افزار در اتاق کنترل نصب می شود و با سرور در ارتباط است و دیتاهای آن را خوانده و نمایش می دهد.

نوشتن یک نقد

سیستم مدیریت پارکینگ

سیستم مدیریت پارکینگ

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

کنترلر از طریق: RS485 / LAN / wireless

کنترلر نمایشگرها در کمترین زمان ممکن

قابلیت در نظر گرفتن فضاهای رزرو شده و ممانعت از پارک کردن خودرو 

نمایش Real-Time

نمایش تعداد خودرو های وارد شونده و خارج شونده در لحظه

نمایش آمار به صورت روزانه و ماهانه و  بازه های زمانی خواسته شده

محاسبه ی مدت زمان پارک هر ماشین

برچسب ها