سامانه پارکینگ هوشمند

محصول جدید

صاحب خودرو با وارد کردن شماره لایسنس به سرعت می تواند محل پارک خودروی خود را پیدا کند
صاحب خودرو برای پیدا کردن محل پارک نیاز به استفاده از کارت مشخصی ندارد
قابلیت دریافت تصاویر فضاهای پارک شده و خالی در زون های مختلف پارکینگ
نمایش تعداد فضاهای خالی در ورودی پارکینگ
هدایت خودرو های ورودی در کمترین زمان و بهینه ترین مسیر

جزییات بیشتر

سیستم هوشمند هدایت خودرو ( VTS )

در این سیستم کنترلی دو هدف رادنبال می کنیم:

  • هدایت سریع خودرو های ورودی برای پیدا کردن فضای مناسب و خالی برای پارک خودرو با توجه نمایشگرهای نصب شده در هر زون

در این سیستم، صاحب خودرو به راحتی با توجه به نمایشگرهای نصب شده در هر زون که مقدار فضای خالی در آن زون را نمایش می دهد، می تواند به سرعت خودرو ی خود را در محل مناسب پارک کند. در هر فضا در جلوی محل پارک دوربین نصب می شود که پر و یا خالی بودن فضا را به صورت Real-Time نشان می دهد. پردازشگر ویدیویی تمامی دیتاهای جمع آوری شده از فضاهای مختلف را پردازش می کند و اطلاعات خالی و یا پر بودن فضاها را به کنترلر اصلی انتقال می دهد. کنترلر مرکزی نیز با توجه به اطلاعات دریافتی، نمایشگرها را به صورت Real-Time تنظیم می کند و نمایشگرها با توجه به اعداد نمایش دهنده که میزان خالی بودن فضاها در هر زون را نمایش می دهند، صاحب خودرو را به مناسب ترین محل راهنمایی می کنند.

  • هدایت کردن صاحب خودرو برای پیدا کردن خودرو پارک شده خود، که اصطلاحاً Car Searching Function نامیده می شود.

صاحب ماشین با استفاده از پلیت ها که حاوی یک شماره لایسنس است می تواند محل پارک خودرو خود را پیدا کند. این عملکرد به صورت زیر انجام می پذیرد:

بعد از وارد کردن شماره لایسنس در کامپیوتر نصب شده در ورودی و یا خروجی پارکینگ، موارد ذخیره شده برای شماره وارد شده، که حاوی نقشه ی نحوی دسترسی به فضایی است که صاحب خودرو، خودروی خود را آنجا پارک نموده است، روی نمایشگرها نمایش داده می شود. این نقشه محل پارک خودرو را نمایش می دهد. همچنین نقشه ی نشان داده شده بهینه ترین مسیر را برای دسترسی به محل پارک از محل کنونی نشان می دهد.

قابلیت های سیستم Vehicle Tracking system

  • صاحب خودرو با وارد کردن شماره لایسنس به سرعت می تواند محل پارک خودروی خود را پیدا کند

  • صاحب خودرو برای پیدا کردن محل پارک نیاز به استفاده از کارت مشخصی ندارد

  • قابلیت دریافت تصاویر فضاهای پارک شده و خالی در زون های مختلف پارکینگ

  • قابلیت نمایش تعداد فضاهای خالی در ورودی پارکینگ

  • قابیلت هدایت خودرو های ورودی در کمترین زمان و بهینه ترین مسیر

نمایشگرها مورد استفاده، بهترین نوع نمایشگرها در مقایسه با نمونه های مشابه است. در شکل زیر سیستم کنترل و هدایت پارکینگ Vehicle Tracking System را مشاهده می کنید:

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

پروسسور ویدیویی نصب شده قابلیت ضبط شماره پلاک خودروی پارک شده در هر فضا و ذخیره آن درسرور را دارد، قابلیت مذکور امکانات فراوانی را برای کاربران مجموعه فراهم می سازد که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • امکان نظارت مسقیم و دسترسی راحت هریک از کاربران پارکینگ جهت رصد و بررسی وضعیت خودروی خود

  • امکان ذخیره سازی چندین پلاک برای هریک از فضاهای پارک موجود در پارکینگ جهت مدیریت متمرکز بر روی هریک از فضاها

  • امکان تشخیص خودروی غیر مجاز در فضای پارکینگ بصورت اتوماتیک توسط سیستم و اعلام به بخش حراست و نگهبانی جهت بررسی مورد در زیرتجهیزات مورد استفاده در راه اندازی سیستم کنترل و هدایت پارکینگ را مشاهده می کنید

دوربین: این دوربین ها جهت مانیتور و تشخیص پر و یا خالی بودن فضا مورد استفاده قرار می گیرد

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

پروسسور ویدیویی: قابلیت پردازش دیتاهای ویدیویی ارسالی از دوربین های نصب شده در فضاهای مختلف و همچنین ضبط پلاک خودروی پارک شده در هر زون را دارد.

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

کنترلر مرکزی: جهت پردازش اطلاعات پروسسورها ویدیویی و ذخیره ی آنها در سرور و همچنین ارسال فرمان به نمایشگرها با توجه به دیتاهای ورودی از زونهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

سرور: جهت ذخیره اطلاعات هر زون و اطلاعات هر خودروی پارک شده در هر زون مورد استفاده قرار می گیرد. نرم افزار کنترلی و پنلهای ورودی و خروجی پارکینگ مستقیماً با این سرور در ارتباط هستند و اطلاعات مورد نیاز خود را از آن دریافت می کنند.

کیوسک های پارکینگ: این کیوسکها در ورودی و خروجی پارکینگ نصب می شوند و صاحبان خودرو شماره لایسنس خود را در این کیوسک ها وارد می کنند و نقشه ی مسیر پارک خودرو روی نمایشگر نشان داده می شود این کیوسک ها به صورت مستقیم با سرور در ارتباط بوده و اطلاعات خود را از آنجا دریافت می کنند.

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

نمایشگرهای فضاهای خالی: این نمایشگر ها پر و یا خالی بودن و یا حتی رزرو بودن یک فضا را نشان می دهد و مستقیماً با دوربین های نصب شده در هر فضا در ارتباط هستند

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

نمایشگرها: جهت نمایش فضاهای خالی در زونها مختلف پارکینگ

سیستم هوشمند هدایت پارکینگ ( PGS )

نوشتن یک نقد

سامانه پارکینگ هوشمند

سامانه پارکینگ هوشمند

صاحب خودرو با وارد کردن شماره لایسنس به سرعت می تواند محل پارک خودروی خود را پیدا کند
صاحب خودرو برای پیدا کردن محل پارک نیاز به استفاده از کارت مشخصی ندارد
قابلیت دریافت تصاویر فضاهای پارک شده و خالی در زون های مختلف پارکینگ
نمایش تعداد فضاهای خالی در ورودی پارکینگ
هدایت خودرو های ورودی در کمترین زمان و بهینه ترین مسیر

برچسب ها