ژئوتکنیک

بازرسی فنی ژئوتکنیک

 • انجام کلیۀ آزمایشات پایه ای و تخصصی مکانیک خاک مربوط به پروژه های ساختمانی و عملیات راه سازی
 • کلیه عملیات حفاری ماشینی گمانه های خاکی
 • آنالیز وارائه گزارشات و جداول تخصصی مربوطه توسط مهندسین مجرب
 • انجام كليه آزمايشات مکانیک خاك
 • آزمايشات مشخصات دانه بندی
 • تعيين مقاومت فشاری تك محوری و سه محوری
 • تعيين وزن مخصوص دانه های جامد خاك
 • تعيين نفوذ پذيری خاكها درشت دانه و ريز دانه
 • تعيين پتانسيل تورم خاكهای رسی و آزمايشات شيميايی
 •  آزمايش برش مستقيم
 • تهيه دفترچه ژئوتكنيك

0 نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!