صفحات چوبی OSB کرونوپلی آلمان نمایش بزرگتر

ورق osb کرونوپلی آلمان

محصول جدید

ورق osb 

 • ساخت کارخانه کرونوپلی (KRONOPLY)

 • وزن هر ورق: 21 کیلوگرم 11 میلیمتر

 • ضخامت ورق: 9، 11 و 15 میلیمتر

 • ابعاد ورق: 1.2 × 2.44 متر

 • سطح خالص پوشش هر ورق: 2.98 متر مربع

 • ضدرطوبت

جزییات بیشتر

صفحات چوبی او اس بی

 • ساخت کارخانه کرونوپلی (KRONOPLY)

 • وزن هر ورق: 21 کیلوگرم 11 میلیمتر

 • ضخامت ورق: 9، 11 و 15 میلیمتر

 • ابعاد ورق: 1.2 × 2.44 متر

 • سطح خالص پوشش هر ورق: 2.98 متر مربع

 • ضدرطوبت

نوشتن یک نقد

ورق osb کرونوپلی آلمان

ورق osb کرونوپلی آلمان

ورق osb 

 • ساخت کارخانه کرونوپلی (KRONOPLY)

 • وزن هر ورق: 21 کیلوگرم 11 میلیمتر

 • ضخامت ورق: 9، 11 و 15 میلیمتر

 • ابعاد ورق: 1.2 × 2.44 متر

 • سطح خالص پوشش هر ورق: 2.98 متر مربع

 • ضدرطوبت

1 محصول مرتبط در همین شاخه: