صفحات چوبی OSB 3 ایگر آلمان

محصول جدید

صفحات چوبی OSB3

 • ساخت کارخانه ایگر آلمان (EGGER)

 • وزن هر ورق: 21 کیلوگرم

 • ضخامت ورق: 11 میلیمتر

 • ابعاد ورق: 1.2 × 2.44 متر

 • سطح خالص پوشش هر ورق: 2.98 متر مربع

 • ضدرطوبت

جزییات بیشتر

صفحات چوبی OSB3

 • ساخت کارخانه ایگر آلمان (EGGER)

 • وزن هر ورق: 21 کیلوگرم

 • ضخامت ورق: 11 میلیمتر

 • ابعاد ورق: 1.2 × 2.44 متر

 • سطح خالص پوشش هر ورق: 2.98 متر مربع

 • ضدرطوبت

نوشتن یک نقد

صفحات چوبی OSB 3 ایگر آلمان

صفحات چوبی OSB 3 ایگر آلمان

صفحات چوبی OSB3

 • ساخت کارخانه ایگر آلمان (EGGER)

 • وزن هر ورق: 21 کیلوگرم

 • ضخامت ورق: 11 میلیمتر

 • ابعاد ورق: 1.2 × 2.44 متر

 • سطح خالص پوشش هر ورق: 2.98 متر مربع

 • ضدرطوبت

1 محصول مرتبط در همین شاخه: