بازرسی فنی جوش نمایش بزرگتر

بازرسی فنی جوش

 • قبل از جوشکاری

 • بازرسی حین کار

 • بازرسی پس از اتمام کار

 • انجام تست های غیر مخرب

جزییات بیشتر

قبل از جوشکاری

 • تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری WPS & PQR
 • ارزیابی کیفیت فلز پایه
 • ارزیابی دستگاههای جوش، الکترود ها و دستگاههای مربوطه
 • آشنایی با فرآیند های جوشکاری و مبانی طراحی جوش

بازرسی حین کار

 • کنترل نقشه های طراحی شده
 • کنترل عملیات ساخت طبق استاندارد های تعیین شده

بازرسی پس از اتمام کار

 • انجام آزمایشهای غیر مخرب
 • تهیه گزارش کار و تاییدیه کنترل کیفی جوش

انجام تست های غیر مخرب

 • تست التراسونیک
 • تست رادیوگرافی
 • تست مایعات نافذ
 • تست ذرات مغناطیسی
 • تست چشمی
 • تست نشتی

نوشتن یک نقد

بازرسی فنی جوش

بازرسی فنی جوش

 • قبل از جوشکاری

 • بازرسی حین کار

 • بازرسی پس از اتمام کار

 • انجام تست های غیر مخرب

درباره خدمات دهنده

هایپرمارکت صنایع ساختمان کارا 365 شرکت بازرسی و مهندسی جوش، خاک و بتن خود را در سال ۱۳۸۹را تاسیس کرده و با بکارگیری و جذب متخصصین مجرب در زمینه مذکور با اخذ مجوز فعالیت توسط مدیران این بخش از وزارت صنایع و معادن، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی، اقدام به ارائه هر چه بهتر خدمات مهندسی و ایمن سازی پروژه های صنعتی و ساختمانی نمود.