آب بند آندوباند قرمز 15 سانتی متری نمایش بزرگتر

آب بند آندوباند قرمز 15 سانتی متری

محصول جدید

نمایندگی آندولیت ایران

رول قیری پشت چسبدار مخصوص آب بندی دورتا دور دودکش و لوله های خروجی روی سقف

 ابعاد رول: عرض 20 سانتی متر، طول 10 متر

جزییات بیشتر

رول قیری پشت چسبدار مخصوص آب بندی دورتا دور دودکش و لوله های خروجی روی سقف

 ابعاد رول: عرض 20 سانتی متر، طول 10 متر

نوشتن یک نقد

آب بند آندوباند قرمز 15 سانتی متری

آب بند آندوباند قرمز 15 سانتی متری

نمایندگی آندولیت ایران

رول قیری پشت چسبدار مخصوص آب بندی دورتا دور دودکش و لوله های خروجی روی سقف

 ابعاد رول: عرض 20 سانتی متر، طول 10 متر

30 محصول مرتبط در همین شاخه: