عایق رطوبتی بیتولین ضد ریشه نمایش بزرگتر

عایق رطوبتی بیتولین ضد ریشه Bituline EP400

محصول جدید

ضد ریشه

ضد اسید های گیاهان

جهت استفاده:

سقف سبز

بام سبز Roof Garden

دیوار سبز Green Wall

منظر و محوطه سازی

جزییات بیشتر

نوشتن یک نقد

عایق رطوبتی بیتولین ضد ریشه Bituline EP400

عایق رطوبتی بیتولین ضد ریشه Bituline EP400

ضد ریشه

ضد اسید های گیاهان

جهت استفاده:

سقف سبز

بام سبز Roof Garden

دیوار سبز Green Wall

منظر و محوطه سازی

30 محصول مرتبط در همین شاخه: