عایق رطوبتی بیتولین با روکش سنگدانه نمایش بزرگتر

عایق رطوبتی بیتولین با روکش سنگدانه

محصول جدید

بیتولین با روکش سنگدانه

ضد ریشه

ضد اسید های گیاهان

جهت استفاده:

سقف سبز

بام سبز Roof Garden

دیوار سبز Green Wall

منظر و محوطه سازی

جزییات بیشتر

ساختار بیتولین معدنی

ساختار بیتولین معدنی

ابعاد هر رول : عرض ۱متر x طول ۱۰ متر

وزن هرمترمربع ۴٫۵ کیلوگرم

نوشتن یک نقد

عایق رطوبتی بیتولین با روکش سنگدانه

عایق رطوبتی بیتولین با روکش سنگدانه

بیتولین با روکش سنگدانه

ضد ریشه

ضد اسید های گیاهان

جهت استفاده:

سقف سبز

بام سبز Roof Garden

دیوار سبز Green Wall

منظر و محوطه سازی

30 محصول مرتبط در همین شاخه: