آزمایش مکانیک خاک نمایش بزرگتر

آزمایش مکانیک خاک

 • انجام کلیۀ آزمایشات پایه ای و تخصصی مکانیک خاک مربوط به پروژه های ساختمانی و عملیات راه سازی
 • انجام كليه آزمايشات مکانیک خاك
 • آزمايشات مشخصات دانه بندی

جزییات بیشتر

 • انجام کلیۀ آزمایشات پایه ای و تخصصی مکانیک خاک مربوط به پروژه های ساختمانی و عملیات راه سازی
 • کلیه عملیات حفاری ماشینی گمانه های خاکی
 • آنالیز وارائه گزارشات و جداول تخصصی مربوطه توسط مهندسین مجرب
 • انجام كليه آزمايشات مکانیک خاك
 • آزمايشات مشخصات دانه بندی
 • تعيين مقاومت فشاری تك محوری و سه محوری
 • تعيين وزن مخصوص دانه های جامد خاك
 • تعيين نفوذ پذيری خاكها درشت دانه و ريز دانه
 • تعيين پتانسيل تورم خاكهای رسی و آزمايشات شيميايی
 •  آزمايش برش مستقيم
 • تهيه دفترچه ژئوتكنيك

نوشتن یک نقد

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک

 • انجام کلیۀ آزمایشات پایه ای و تخصصی مکانیک خاک مربوط به پروژه های ساختمانی و عملیات راه سازی
 • انجام كليه آزمايشات مکانیک خاك
 • آزمايشات مشخصات دانه بندی

درباره خدمات دهنده

هایپرمارکت صنایع ساختمان کارا 365 شرکت بازرسی و مهندسی جوش، خاک و بتن خود را در سال ۱۳۸۹را تاسیس کرده و با بکارگیری و جذب متخصصین مجرب در زمینه مذکور با اخذ مجوز فعالیت توسط مدیران این بخش از وزارت صنایع و معادن، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی، اقدام به ارائه هر چه بهتر خدمات مهندسی و ایمن سازی پروژه های صنعتی و ساختمانی نمود.