بهسازی خاک به روش میکروپایل نمایش بزرگتر

بهسازی خاک به روش میکروپایل

» اصلاح و بهسازی خاک

» پی سازه های جدید و موجود

» سازه‌های جدید

جزییات بیشتر

» اصلاح و بهسازی خاک

 • پایدارسازی شیبها
 • ساخت دیواره‌های نگهبان
 • مقابله با روانگرایی
 • افزایش مقاومت توده خاک با اهداف‌خاص نظیر تونلسازی و غیره
 • حفاظت شیمیایی بخشهای مدفون سازه‌ها

» پی سازه های جدید و موجود

 • سازه‌‌های موجود
 • کنترل نشست پی‌
 • کنترل باربری پی‌
 • تعمیر یا جایگزینی پی‌
 • کنترل شستگی پی‌

» سازه‌های جدید

 • کاهش نشست
 • افزایش باربری فشاری
 • تامین باربری کششی
 • افزایش باربری جانبی

نوشتن یک نقد

بهسازی خاک به روش میکروپایل

بهسازی خاک به روش میکروپایل

» اصلاح و بهسازی خاک

» پی سازه های جدید و موجود

» سازه‌های جدید

درباره خدمات دهنده

این مجموعه با در اختيار داشتن نيروهای خلاق مهندسی، پرسنل کارآمد فنی، ماشين آلات و تجهيزات پيشرفته حفاری، با تکيه بر تخصص و صداقت در کار و بهره گيری از آخرين دستاوردهای علمی و تکنولوژی آماده ارائه خدمات مهندسی در گستره وسيعی از زمينه های مهندسی ژئوتکنيک می باشد.

 

نياز شما چيست ؟

 

 • گودبرداری در کنار برجی بلند مرتبه
 • ساختمانی که در حال نشست می باشد
 • فونداسيونی که احتياج به تقويت دارد
 • خاک برداری در کنار ساختمانی فرسوده

 

اين مجموعه به لطف مهندسين مجرب با استفاده از آخرين استاندارها و آيين نامه های معتبر و بکارگيری مبتکرانه از پيشرفته ترين ماشين آلات و تجهيزات روز دنيا ضمن ارائه بهينه ترين شيوه در کنار تامين شرايطی ايمن و مسئولانه، از طراحی تا اجرا ، در کنار شما خواهد بود.

 

توانمنديها


طراحی و اجرای انواع سيستمهای موقت و دائمی سازه نگهبان گود و تثبيت ترانشه های خاکی

 • نيلينگ
 • انکراژ
 • تايبک( استرند،تاندون)
 • شمعهای فولادی و بتنی


طراحی و اجرای انواع روش های بهسازی خاک و فونداسيون

 • ميکروپايل
 • تزريق تحکيمی
 • تزريق نفوذی
 • تزريق آب بندی


بهسازی و ارتقای ضريب پايداری و ايمنی گودهای موجود
طراحی ، مشاوره و تامين انواع سيستمهای خودحفار