ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمانها توسط کارشناس رسمی دادگستری نمایش بزرگتر

ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمانها توسط کارشناس رسمی دادگستری

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • كارشناس رسمي دادگستري

 • كارشناس رسمي قوه قضاییه

 • کارشناس رسمی قوه قضاییه

جزییات بیشتر

ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمانها توسط کارشناس رسمی دادگستری

 • تعیین قیمت و کارشناسی زمین، ساختمان، آپارتمان، اراضی، ابنیه ناتمام (کلیه کاربریها)
 • تعیین قیمت جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معامله
 • کارشناسی جهت دادگاهها و سازمانها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزایدات، اجرای احکام
 • تعیین قیمت جهت واگذاری املاک واقع در طرح های عمرانی مانند شهرداریها، وزارتخانه ها و غیره
 • کارشناسی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه‌های دولت
 • کارشناسی در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
 • تعیین قدرالسهم از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت
 • ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک و دارائیهای متقاضیان گشایش اعتبارات اسنادی (LC) در بازرگانی و تجارت بین المللی، واردات و صادرات، ترهین ، وثیقه املاک جهت اخذ اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

نوشتن یک نقد

ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمانها توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمانها توسط کارشناس رسمی دادگستری

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • كارشناس رسمي دادگستري

 • كارشناس رسمي قوه قضاییه

 • کارشناس رسمی قوه قضاییه

19 محصول مرتبط در همین شاخه: