تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی نمایش بزرگتر

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • كارشناس رسمي دادگستري

 • كارشناس رسمي قوه قضاییه

 • کارشناس رسمی قوه قضاییه

جزییات بیشتر

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی توسط کارشناس رسمی دادگستری

 • بررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه های ساختمانی
 • تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف
 • تطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژه
 • کنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجرا
 • تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
 • تعیین قدمت املاک

نوشتن یک نقد

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • كارشناس رسمي دادگستري

 • كارشناس رسمي قوه قضاییه

 • کارشناس رسمی قوه قضاییه

19 محصول مرتبط در همین شاخه: