تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها نمایش بزرگتر

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

  • کارشناس رسمی دادگستری

  • كارشناس رسمي دادگستري

  • كارشناس رسمي قوه قضاییه

  • کارشناس رسمی قوه قضاییه

جزییات بیشتر

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها توسط کارشناس رسمی دادگستری

  • تعيين اجرت‌المثل و يا اجور گذشته و هزینه معادل بهره برداری از املاک
  • محاسبه میزان اجاره بها روز کلیه کاربریها  و تعدیل اجاره بها سرقفلی

نوشتن یک نقد

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

  • کارشناس رسمی دادگستری

  • كارشناس رسمي دادگستري

  • كارشناس رسمي قوه قضاییه

  • کارشناس رسمی قوه قضاییه

19 محصول مرتبط در همین شاخه: