رشته معدن نمایش بزرگتر

رشته معدن

  • کارشناس رسمی دادگستری

  • كارشناس رسمي دادگستري

  • كارشناس رسمي قوه قضاییه

  • کارشناس رسمی قوه قضاییه

جزییات بیشتر

ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص پروژه های ترکیبی مانند کارخانجات در بخش های راه، ساختمان، نقشه برداری، برق، ماشین آلات، تاسیسات، معدن، حسابداری، حسابرسی و غیره

نوشتن یک نقد

رشته معدن

رشته معدن

  • کارشناس رسمی دادگستری

  • كارشناس رسمي دادگستري

  • كارشناس رسمي قوه قضاییه

  • کارشناس رسمی قوه قضاییه

19 محصول مرتبط در همین شاخه: