نماینده مالک در مشارکت نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

نماینده مالک در مشارکت در ساخت

  • کارشناس رسمی دادگستری

  • كارشناس رسمي دادگستري

  • كارشناس رسمي قوه قضاییه

  • کارشناس رسمی قوه قضاییه

جزییات بیشتر

نماینده مالک در مشارکت در ساخت توسط کارشناسان رسمی دادگستری

این مجموعه با گرد هم آوردن مهندسین ناظر مجرب عضو سازمان نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و گروه حقوقی متشکل از وکلای حرفه ای متبحر، توانسته ابتکار جدیدی در عرضه خدمات فی و مهندسی در عرصه مشارکت در ساخت ایجاد نماید. بدین ترتیب که تحت عنوان نماینده، مشاور و یا ناظر مالک در مشارکت در ساخت در قراردادهای مذکور، حافظ منافع مالک و یا مالکین عزیز بوده و می تواند با تکیه بر توان فنی، مهندسی و حقوقی، از شروع تا پایان به صورت کامل و یا بخشی از اجرای پروژه را در کنار مالک بوده و آن را مدیریت نماید.
ممکن است به دلیل عدم آگاهی از حقوق حقه خود در قرارداد های مشارکت دچار آسیب های شدید روحی و مالی بشوید، لذا ما به شما کمک می کنیم تا بر تمامی این مسائل و مشکلات فائق آیید و با خیالی آسوده در این میدان گام بردارید.
اشتباه نکنید، ما پیشنهاد نمی کنیم که ملک خود را به ما بدهید تا ما آن را برای شما بسازیم. ما بدلیل اینکه اصول کار و زبان سازندگان و روش های اداره و نظارت بر آنها را خوب می شناسیم، به شما پیشنهاد می دهیم نظارت بر عملکرد سازندگان را از ابتدا تا انتهای کار به ما بسپارید، در واقع ما چشم و زبان شما و پاسدار حقوق شما در مواجهه با سازندگان خواهیم بود.
به ما اطمینان کنید.

نوشتن یک نقد

نماینده مالک در مشارکت در ساخت

نماینده مالک در مشارکت در ساخت

  • کارشناس رسمی دادگستری

  • كارشناس رسمي دادگستري

  • كارشناس رسمي قوه قضاییه

  • کارشناس رسمی قوه قضاییه

19 محصول مرتبط در همین شاخه: