داوری در قرارداد مشارکت نمایش بزرگتر

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

  • کارشناس رسمی دادگستری

  • كارشناس رسمي دادگستري

  • كارشناس رسمي قوه قضاییه

  • کارشناس رسمی قوه قضاییه

جزییات بیشتر

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت توسط کارشناسان رسمی دادگستری

داوری در قرارداد مشارکت توسط کارشناس رسمی دادگستری

این مجموعه  با بکار گیری از کارشناسان رسمی دادگستری و ناظرین نظام مهندسی آمادگی خود را به عنوان داور مناسب و بی طرف در قراردادهای مشارکت  پروژه های ساختمانی اعلام می نماید. این کار شاید در وهله اول هزینه ی اندکی بر دوش طرفین قرارداد می اندازد اما با پیشرفت پروژه، خود عامل باز دارنده ای برای تخلفات ممکن طرفین بوده و از طرفی در زمان بروز اختلاف گزارش ایشان ملاک عمل کلیه مراجع ذی صلاح می باشد که این امر زمان رسیدگی به پرونده را بسیار کاهش می دهد.

نوشتن یک نقد

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

  • کارشناس رسمی دادگستری

  • كارشناس رسمي دادگستري

  • كارشناس رسمي قوه قضاییه

  • کارشناس رسمی قوه قضاییه

19 محصول مرتبط در همین شاخه: