ارزیابی املاک به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه نمایش بزرگتر

ارزیابی املاک به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • كارشناس رسمي دادگستري

 • كارشناس رسمي قوه قضاییه

 • کارشناس رسمی قوه قضاییه

جزییات بیشتر

ارائه گزارش جهت اداره مهاجرت توسط کارشناس رسمی دادگستری

 • ارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها و محاکم خارجی

 • ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی مهاجرت، اقامت دائم و سرمایه گذاری جهت ارائه به سفارتخانه های کانادا، استرالیا، آمریکا و غیره به زبان انگلیسی با اخذ تاییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری، وزارت خارجه و قوه قضاییه

 • ارائه گزارش ترازنامه مالی حقیقی و حقوقی جهت پرونده های سرمایه گذاری و استانی مهاجرت

نوشتن یک نقد

ارزیابی املاک به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه

ارزیابی املاک به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • كارشناس رسمي دادگستري

 • كارشناس رسمي قوه قضاییه

 • کارشناس رسمی قوه قضاییه

19 محصول مرتبط در همین شاخه: