ژیپولین

ژیپولین در مقابل آب و رطوبت مقاوم بود ، در شرایط خشک بودن مقاومت خمشی 4 تا 5 برابر گچ معمولی را داشت و 30% نيز سبكتر از گچ معمولي بود.

ژیپولین 99 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 99 آیتم