مصالح ساختمانی

ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد تایید شهرداری:

تست کشش آرماتور

تست میلگرد

تست ارماتور

تست یونولیت

مصالح ساختمانی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.