کندویی

شکل کلی کندویی به صورت ۶ ضلعی و طول هر ضلع ۸ سانتی متر میباشد و در مجموع در داخل یک مربع ۱۴در۱۴ سانتی متر محیط میشود. یک سمت کندویی دارای ارتفاع ۲/۱ سانتی متر و سمت دیگر ۵/۴ سانتی متر میباشد. این ا...

شکل کلی کندویی به صورت ۶ ضلعی و طول هر ضلع ۸ سانتی متر میباشد و در مجموع در داخل یک مربع ۱۴در۱۴ سانتی متر محیط میشود. یک سمت کندویی دارای ارتفاع ۲/۱ سانتی متر و سمت دیگر ۵/۴ سانتی متر میباشد. این اختلاف ناچیز باعث میگردد در هنگام نصب شما تنوع کثیری در نحوی نصب داشته باشید به صورتی که میتوان یک دیوار یا با ترکیب رنگی و سطوح و زوایای مختلف شیب بر روی دیوار نصب کرد.

بیشتر

کندویی 2 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم