راه بند زنجیری

راهبند زنجيري در اماکني استفاده ميشودکه فضايي براي بالا رفتن تيرک وجود ندارد و يا مي خواهيم کل فضاي ورودي را به طور کامل مسدود نمائيم و مناسب براي فضاي ورودي بيش از 6 متر مورد استفاده قرار مي گ...

راهبند زنجيري در اماکني استفاده ميشودکه فضايي براي بالا رفتن تيرک وجود ندارد و يا مي خواهيم کل فضاي ورودي را به طور کامل مسدود نمائيم و مناسب براي فضاي ورودي بيش از 6 متر مورد استفاده قرار مي گيرد.

بیشتر

راه بند زنجیری یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم