نگهدارنده جای پارک

برای نگه داشتن جای پارک ماشین استفاده می شود. نسبت به راهبندهای دیگر کارایی متفاوتی دارد و از لحاظ قیمت مقرون به صرفه می باشد.

نگهدارنده جای پارک CAME مدل Unipark

برای نگه داشتن جای پارک ماشین استفاده می شود. نسبت به راهبندهای دیگر کارایی متفاوتی دارد و از لحاظ قیمت مقرون به صرفه می باشد.

نگهدارنده جای پارک CAME مدل Unipark

بیشتر

نگهدارنده جای پارک 2 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم