ماژول باز و بست پرده
این ماژول جهت کنترل پرده مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی که موتور پرده که دارای 3 سیم است به این ماژول وصل می شود و کنترل باز و بسته شدن پرده را این کنترلر انجام خواهد داد.
ماژول پرده برقی
این ماژول جهت کنترل پرده مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی که موتور پرده که دارای 3 سیم است به این ماژول وصل می شود و کنترل باز و بسته شدن پرده را این کنترلر انجام خواهد داد.
ماژول پرده برقی
بیشتر

ماژول باز و بست پرده 3 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم