ماژول هتل HMIX
ماژول HMIX، ترکیبی از ماژول رله، دیمر، کنترلر پرده و کنترل 0-10 ولت می باشد. این ماژول به دلیل ترکیبی بودن، بسیار مورد توجه طراحان سیستم هوشمند می باشد زیرا در پایین آوردن قیمت پروژه ها بسیار موثر است. این ماژول در انواع مختلف عرضه می شود.
ماژول HMIX
  • ماژولHMIX با 10 کانال خروجی( دارای 2 خروجی دیمر/دارای 6 خروجی رله/دارای 2 خروجی پرده)
  • ماژولHMIX با 12 ک...
ماژول HMIX، ترکیبی از ماژول رله، دیمر، کنترلر پرده و کنترل 0-10 ولت می باشد. این ماژول به دلیل ترکیبی بودن، بسیار مورد توجه طراحان سیستم هوشمند می باشد زیرا در پایین آوردن قیمت پروژه ها بسیار موثر است. این ماژول در انواع مختلف عرضه می شود.
ماژول HMIX
  • ماژولHMIX با 10 کانال خروجی( دارای 2 خروجی دیمر/دارای 6 خروجی رله/دارای 2 خروجی پرده)
  • ماژولHMIX با 12 کانال خروجی (دارای 2 خروجی دیمر/دارای 8 خروجی رله/دارای 1 خروجی سیگنال آنالوگ 0-10 ولت DC جهت استفاده در بالاست های دیمری جهت کنترل لامپ های فلورسنت/دارای یک خروجی پرده)
  • ماژولHMIX با 13 کانال خروجی ( دارای 2 خروجی دیمر/ دارای 10 خروجی رلهدارای 1 خروجی سیگنال آنالوگ 0 تا 10 ولت DC جهت استفاده در بالاست های دیمری جهت کنترل لامپ های فلورسنت)
  • ماژول HMIX با 18 کانال خروجی (ماژولHMIX با 20 کانال خروجی /دارای 12 خروجی دیمر/دارای 2 خروجی رله/دارای 5 خروجی رله جهت کنترل سیستم تهویه)
علاوه بر تعداد و انواع مختلف خروجی ها، قابلیت های دیگری را نیز می توان نام برد.
  • نصب بر روی ریل
  • دکمه جهت شناساندن ماژول به شبکه
  • دارای فیوز 5 آمپر در خروجی های رله
  • حداکثر جریان هر کانال دیمر 2 آمپر
بیشتر

ماژول هتل HMIX 7 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 7 از 7 آیتم