OSB

OSB مخفف کلمه "Oriented Stand Board" و یا در بعضی از کشورهای دیگر به نام OSSB که مخفف کلمه "Orieted Split Straw Board" هستند نامیده می شوند و در مجموع می توان آنها را تخته ورق های پرس شده در یک راستا معنی نمود، البته ما در...

OSB مخفف کلمه "Oriented Stand Board" و یا در بعضی از کشورهای دیگر به نام OSSB که مخفف کلمه "Orieted Split Straw Board" هستند نامیده می شوند و در مجموع می توان آنها را تخته ورق های پرس شده در یک راستا معنی نمود، البته ما در ادامه آنها را به همان نام متداول خود یعنی "او اس بی" می نامیم . همان طور که در معنی آمده به ورقه های نازک چیپس شده (بیش از 20 میلیمتر و کمتر از 100 میلیمتر و با قطر کمتر از یک میلیمتر) که به صورت نا منظم و در یک راستا (عموما به طول) به روی هم با چسب (عموما مقاوم به رطوبت) پرس گردیده اند را OSB می گویند.
این ورق ها عموما در ابعاد 2440*1220 میلیمتر و با قطرهای 6 تا 25 میلیمتر ساخته می شوند. OSB ها به صورت 3 لایه ساخته می شوند که یکی، دو وجه رو و پشت ورق؛ و دیگری مغز میانی آنها می باشد. در ساخت ورق های او اس بی فقط باید از مغز میانی چوب استفاده گردد و استفاده از پوست درخت در ساخت آنها ممنوع می باشد. همچنین استفاده از چوب های معیوب مانند کرم خوردگی و یا باختگی برای سطح رو و پشت ورق قدغن می باشد.
در ساخت "او اس بی" عموما از چوب های هیزمی به علت ارزان بودن استفاده می گردد.

ویژگی های OSB:

1- مناسب برای هر محیطی اعم از مرطوب و خشک

2- محکم، با دوام، سبک و در برابر سوراخکاری و سنباده کشی پایدار است.

3- از همه مهمتر ارزان و سبک برای ساختمان سازی

بیشتر

OSB یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم