ماژول منبع تغذیه

منبع تغذیه و کنداکتور برق در هوشمندسازی از پارامترها و تجهیزات بسیار مهم میباشد و کار برق رسانی و تقسیم جریان را در مدارهای هوشمند انجامم میدهند از این رو نقش اساس را ایفا میکنند.

ماژول منبع تغذیه 3 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم