سیستم فاضلابی پوش فیت سه لایه بی صدا

جهت جلوگیری از انتقال صوت ناشی از عبور جریان فاضلاب در محیط مسکونی می بایست بطور همزمان هر دو عامل فوق را که باعث انتقال صدا به فضای مسکونی می شوند را از بین برد از این رو در قسمت اول با تعریف ساختار جدید در لوله و اتصالات سعی در جدب صوت از طریق هوا می شود و در ادامه با تعریف جدیدی از بستهای نگهدارنده لوله از انتقال صوت از طریق سازه جلوگیری می ش...

جهت جلوگیری از انتقال صوت ناشی از عبور جریان فاضلاب در محیط مسکونی می بایست بطور همزمان هر دو عامل فوق را که باعث انتقال صدا به فضای مسکونی می شوند را از بین برد از این رو در قسمت اول با تعریف ساختار جدید در لوله و اتصالات سعی در جدب صوت از طریق هوا می شود و در ادامه با تعریف جدیدی از بستهای نگهدارنده لوله از انتقال صوت از طریق سازه جلوگیری می شود .

بیشتر

سیستم فاضلابی پوش فیت سه لایه بی صدا 16 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 16 آیتم