سیستم لوله کشی گرمایش و سرمایش از کف

– در سیستم گرمایش از کف ، بیش از ۵۰% انتقال حرارت به صورت تابشی صورت میگیرد.

– در سیستم گرمایش و سرمایش از کف ، حدود ۸۵% بهینه سازی مصرف انرژی حاصل میشود.

– لازم به ذکر است ، آنچه کارائی این سی...

– در سیستم گرمایش از کف ، بیش از ۵۰% انتقال حرارت به صورت تابشی صورت میگیرد.

– در سیستم گرمایش و سرمایش از کف ، حدود ۸۵% بهینه سازی مصرف انرژی حاصل میشود.

– لازم به ذکر است ، آنچه کارائی این سیستم را در دراز مدت حفظ میکند ، اجرای سیستم مطابق با نقشه های فنی مهندسی ، اجرای صحیح لوله کشی ، و بهره برداری درست از آن میباشد.

بیشتر

سیستم لوله کشی گرمایش و سرمایش از کف هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.