لیزر اسکنر

می توان گفت که هر جایی که نیاز به مختصات باشد، استفاده از اسکنر لیزری قابل توجیه است. به طور کلی کاربردهای اسکنر عبارتند از:

برداشت اطلاعات جهت حفظ و مرمت از آثار باستانی

نقشه برداری دقیق از سازه ها و ساختمانها

محاسبه سطح دقیق عوارض و سازه های غیر منظم

تعین میزان تغیرات و خسارات های ناشی از بلایای طبیعی

مهندسی معکوس و ساخت مدلهای سه بعدی از نمو...

می توان گفت که هر جایی که نیاز به مختصات باشد، استفاده از اسکنر لیزری قابل توجیه است. به طور کلی کاربردهای اسکنر عبارتند از:

برداشت اطلاعات جهت حفظ و مرمت از آثار باستانی

نقشه برداری دقیق از سازه ها و ساختمانها

محاسبه سطح دقیق عوارض و سازه های غیر منظم

تعین میزان تغیرات و خسارات های ناشی از بلایای طبیعی

مهندسی معکوس و ساخت مدلهای سه بعدی از نمونه های فیزیکی

تهیه نقشه توپوگرافی دقیق از صخره ها وسازهها  و ... در محل سد ها 

مدل سازی دقیق از محیط ها و سازه های جهت ارائه تورهای مجازی و یا فیلم سازی

ثبت وضعیت و نقشه ها توسط پلیس کشف جرائم

کنترل و تعین تغییر شکل تانکر ها و منبع ها در صنعت

کنترل و هدایت ساخت تونل ها

تهیه نقشه های ازبیلت دقیق از نیروگاهها و پالایشگاهها.

بیشتر

لیزر اسکنر یک محصول وجود دارد.

  • برداشت اطلاعات جهت مرمت از آثار باستانی نقشه برداری دقیق از سازه محاسبه سطح دقیق عوارض غیر منظم تعیین میزان خسارت ناشی از بلایای طبیعی ساخت مدلهای سه بعدی از نمونه ی فیزیکی تهیه نقشه دقیق از صخره ها مدل سازی از محیط  جهت ارائه تورهای مجازی ثبت وضعیت و نقشه ها توسط پلیس کنترل شکل تانکر و منبع کنترل و هدایت ساخت تونل تهیه نقشه ازبیلت

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم