لیزر اسکنر

می توان گفت که هر جایی که نیاز به مختصات باشد، استفاده از اسکنر لیزری قابل توجیه است. به طور کلی کاربردهای اسکنر عبارتند از:

برداشت اطلاعات جهت حفظ و مرمت از آثار باستانی

نقشه برداری دقیق از سا...

می توان گفت که هر جایی که نیاز به مختصات باشد، استفاده از اسکنر لیزری قابل توجیه است. به طور کلی کاربردهای اسکنر عبارتند از:

برداشت اطلاعات جهت حفظ و مرمت از آثار باستانی

نقشه برداری دقیق از سازه ها و ساختمانها

محاسبه سطح دقیق عوارض و سازه های غیر منظم

تعین میزان تغیرات و خسارات های ناشی از بلایای طبیعی

مهندسی معکوس و ساخت مدلهای سه بعدی از نمونه های فیزیکی

تهیه نقشه توپوگرافی دقیق از صخره ها وسازهها  و ... در محل سد ها 

مدل سازی دقیق از محیط ها و سازه های جهت ارائه تورهای مجازی و یا فیلم سازی

ثبت وضعیت و نقشه ها توسط پلیس کشف جرائم

کنترل و تعین تغییر شکل تانکر ها و منبع ها در صنعت

کنترل و هدایت ساخت تونل ها

تهیه نقشه های ازبیلت دقیق از نیروگاهها و پالایشگاهها.

بیشتر

لیزر اسکنر یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم