کارا، ابتکاری نو، با همگرایی متخصصین جهت ارائه خدمات و مشاوره تخصصی، فنی و مهندسی در خدمت شماست. این روش تجارت، در تمام کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در حال انجام می باشد که گروه کارا توانسته با بومی سازی و کاهش هزینه ها نه تنها با رقبا رقابت نماید، بلکه در بعضی شیوه های اجرایی نیز از رقیبان خود پیشی بگیرد. کارا به شما تخفیف نمی دهد بلکه با بالا بردن تعدد امور اجرایی ارجاعی، گران ترین خدمات تخصصی را با کاستن از هزینه ها به با کیفیت ترین و ارزان ترین بدل نموده است. با توجه به دسترسی آسان اطلاعات و بهبود کیفی فعالیت ها، گروه کارا تصمیم دارد در آینده ای نه چندان دور، خدمات فنی و مهندسی خود را به تمام کشورهای در حال توسعه صادر نماید. بطور کلی ابتکار کارا با کاستن سود و جذب تعداد بیشتر پروژه ها و نهایتاً کسب درآمد با هزینه معقول برای کارفرما در خدمات مهندسی است.